Stichting De Postzegelvriend

Tijdens onze ruilbeurzen kan er allerlei verzamelmateriaal ingeleverd worden wat ten goede komt aan de Stichting de Postzegelvriend.

Inlichtingen: Leo en Corrie Schoonhoven e-mailadres:

Telefoonnummer familie Schoonhoven: 0182-394584

Hieronder vindt u informatie wat betreft deze Stichting.


Stichting De Postzegelvriend

De Postzegelvriend is een stichting voor langdurig zieke en gehandicapte postzegelverzamelaars. Daarbij zijn de postzegels hulpmiddel voor het opbouwen en onderhouden van kontakten. Ook is het verzamelen van postzegels een boeiende en prettige bezigheid, waarbij veel te leren valt.

Bijna 50 jaar aktief
De Postzegelvriend werd in 1955 opgericht en bestaat dus in 2005 50 jaar. In deze periode zijn voor langdurig zieken en gehandicapten veel faciliteiten ter beschikking gekomen, maar nog steeds is postzegels verzamelen een geliefde hobby. De oprichtster van De Postzegelvriend was Bé Crans, in 1983 overleden, zelf permanent aan bed gekluisterd. Zij onderhield in de aanvangsjaren zelf maandelijks briefcontact met de ongeveer 400 aangeslotenen, die overigens toen grotendeels in sanatoria lagen. Ook zocht ze voor elk lid twaalf postzegels voor zijn of haar verzameling uit. Tevens werd een gestencild maandblad aan alle Postzegelvrienden verzonden. Omdat gehandicapten het financieel nooit ruim hebben werd alleen een vergoeding van de portokosten gevraagd. De overige onkosten werden gefinancierd door donateurs en met giften.

Gratis postzegels
Deze formule is in al deze jaren feitelijk ongewijzigd gebleven, de uitvoering is wat aangepast. Voorzieningen en mogelijkheden voor gehandicapten zijn sterk uitgebreid, sanatoria zijn gelukkig niet meer nodig. Het aantal aangeslotenen is afgenomen en het aantal medewerkers is gestegen tot een twintigtal. Nog steeds correspondeert iedere aangeslotene van de Postzegelvriend met een correspondent en ontvangt daarbij een selectie postzegels voor zijn of haar verzameling, zo mogelijk volgens een mancolijst. Ook het verenigingsblad verschijnt nog regelmatig, nu zes maal per jaar.
Ieder jaar wordt een ontmoetingsdag in Het Dorp in Arnhem georganiseerd. Hoewel slechts een beperkt aantal Postzegelvrienden kunnen reizen voorziet deze dag in een grote behoefte. Onderling wordt alleen geruild, meestal één tegen één. Grote attractie zijn uitzoekdozen, geleverd door de postzegelverdeler. Hierin zitten vaak mooie postzegels, die de Postzegelvriend gekregen heeft. Hieruit mag elke aanwezige enkele zegels voor zijn verzameling zoeken. Natuurlijk is het ook fijn om elkaar weer eens in levende lijve te ontmoeten.

 

bron N.V.P.V.


http://www.depostzegelvriend.nl/