Informatie Algemeen

Wegwijs in de Filatelie

FILATELISTENVERENIGINGEN

In Nederland onderscheiden we drie soorten filatelistenverenigingen en wel:

  • Algemene verenigingen

  • Gespecialiseerde verenigingen en

  • Jeugdverenigingen

Algemene filatelistenverenigingen

Er zijn drie grote landelijke verenigingen in Nederland en wel:

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars (NVPV)

De NVPV is een algemene filatelistenvereniging en neemt binnen de Nederlandse filatelistische wereld een vooraanstaande plaats in. Deze vooraanstaande plaats komt niet vanzelf. De NVPV was de eerste filatelistenvereniging in Nederland, stelt zich nog steeds actief op, organiseert hedendaagse filatelistische activiteiten en levert kwaliteit in alle opzichten. Alleen al dat gegeven is voor u en voor de NVPV een uitdaging. Voor u een uitdaging om lid te worden. Voor de NVPV een uitdaging het beste te blijven bieden op filatelistisch gebied. Bij de NVPV draait het om postzegels en andere filatelistische items en de kennis daarover. Juist het kennisaspect is de grote kracht van de vereniging. Hierin onderscheidt zij zich van veel andere algemene filatelistenverenigingen.

Federatie I. V. Philatelica is de grootste filatelistenvereniging in Nederland.

Filatelistische Vereniging De Globe, een voornamelijk Gelderse vereniging.

Daarnaast zijn er nog honderden kleinere plaatselijke en regionale verenigingen.

Gespecialiseerde verenigingen

In Nederland zijn ongeveer 35 gespecialiseerde filatelistenverenigingen. Er zijn verenigingen voor onder andere Thematische filatelie, Aantekenstrookjes, Ruimtevaartfilatelie, Scouting en Spoorwegmotieven. Daarnaast zijn er ook speciale landen- en regioverenigingen zoals voor China, Griekenland, het Baltisch gebied of Zuidelijk Afrika. Een overzicht van de gespecialiseerde verenigingen is ook te vinden op de site van de NBVF.

NFV Scandinavië

De NFV Scandinavië is een gespecialiseerde filatelistenvereniging opgericht op 7 maart 1964. De vereniging heeft tot doel de filatelie in het algemeen en die van Scandinavië in het bijzonder te bevorderen. Onder Scandinavië worden de landen Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland verstaan maar ook de gebieden die tot deze landen beho(o)r(d)en maar postaal een eigen uitgiftebeleid voer(d)en zoals Deens West-Indië, IJsland, Groenland, de Faeröer Åland, Sleeswijk en de gebieden die postaal gezien onder deze landen vallen of vielen. De vereniging is een sterke club en telt ruim 450 leden. Zij bestaat uit zowel beginnende als gevorderde verzamelaars, die ieder op eigen wijze de Scandinavische filatelie beoefenen. Jaarlijks worden vier bijeenkomsten georganiseerd in Dieren. Tijdens de drukbezochte bijeenkomsten worden er o.a. verlotingen gehouden en veilingen van enige honderden kavels. Leden exposeren er regelmatig (gedeeltes van) verzamelingen en tussen de bedrijven door is er volop tijd om onderling te ruilen. Het leggen van contacten en het uitwisselen van nieuwe ontdekkingen en wetenswaardigheden wordt uiteraard niet vergeten.

 

Filatelie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
 

Filatelie is de liefhebberij voor het verzamelen van postzegels.

Filatelie is een samentrekking van de Griekse woorden phileon (φιλεων) en ateleia (ατηλεια) die respectievelijk "houden van" en "Vrij van Belasting" betekenen (zie postzegel voor een uitleg van dit laatste woord). De term filatelie, vroeger ook als philatelie geschreven, werd voor het eerst in 1864 voorgesteld in een postzegelblad door de Franse verzamelaar Georges Herpin.

Postzegelverzamelingen worden meestal opgebouwd op land, maar vaak ook op thema (thematische filatelie), bijvoorbeeld ruimtevaart, bloemen of componisten. In sommige landen worden speciaal voor de verzamelaars grote aantallen postzegels gedrukt. De grootste postzegelverzameling ter wereld bevindt zich in het British Museum in Londen. Ook het Museum voor Communicatie in Den Haag heeft een grote verzameling, met onder andere een exemplaar van een van de zeldzaamste postzegels ter wereld, de blauwe Mauritius.

Hoewel de meeste mensen bij het horen van het woord filatelie denken aan het verzamelen van postzegels, moet worden opgemerkt dat filatelie eigenlijk meer is. Ook het verzamelen van andere elementen die met het verzenden van post te maken hebben behoren bij de filatelie. Daarbij kan men denken aan stempels, postzegelboekjes, automaatzegels, dienstzegels enzovoorts. Ook het verzamelen van eerstedagenveloppen is een veelgeziene liefhebberij. Een specialisatie in de filatelie is nog de eo-filatelie, die zich bezighoudt met post uit de tijd dat er nog geen postzegels waren.

Een zeer strikte opvatting van filatelie is dat deze zich bezig houdt met de studie van bovengenoemde elementen, en niet zozeer met het verzamelen ervan. Sommige filatelisten zijn van mening dat er pas van filatelie mag worden gesproken als er 'wetenschappelijk' wordt verzameld (“de filatelie begint waar de catalogus ophoudt”), maar de gangbare praktijk is dat iedereen die postzegels verzamelt zich filatelist noemt. [1]

Verzameling Nederlandse postzegels.

'Filatelie' is ook de naam van een Nederlands filatelistisch tijdschrift.

1rightarrow.png Zie Filatelie (maandblad) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het blad werd als Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in 1922 voor het eerst uitgegeven. Het had in 2006 ca. 33.000 abonnees.

Voor de thematische filatelie wordt door de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie vijf maal per jaar het blad THEMA uitgegeven.

Verzameling met als thema Koningin Wilhelmina.

.

 NAARBOVENPOSTZEGELWEBSITE.png