NIEUWS ALGEMEEN


 

Sandd wil de post aan particulieren gaan bezorgen.
Postbedrijf Sandd wil met PostNL gaan concurreren op de particuliere postmarkt. „Wij kunnen het goedkoper aanbieden”, zegt ceo Ronald van de Laar.
In november heeft Sandd een plan gepresenteerd aan demissionair minister Kamp (Economische Zaken) die over de zogeheten wet op universele postdienstverlening (UPD) gaat. Deze wet regelt de postbezorging aan particulieren, de hoogte van de postzegelprijs, het aantal bezorgdagen en het aantal brievenbussen dat in Nederland staat.

(Telegraaf – 170630 - foto anp)


POSTEX
Op de komende Postex zullen de volgende gespecialiseerde verenigingen aanwezig zijn: LVVA, Zuid West Pacific, Dai Nippon, Po & Po, Ned. Vereniging voor Thematische Filatelie, de Filatelistische contactgroep Oost Europa, De Ned. Vereniging van Postzegelverzamelaars van Liechtenstein, USA-Canada contactgroep, Fiscale Filatelie en de Filatelistische vereniging Scandinavië.
Buiten deze verenigingen zal de Vliegende Hollander een 80-tal kaders vullen en viert de contactgroep van Frankrijk verzamelaars haar jubileum. De contactgroep Gabriël zal ook een aparte plaats innemen, zij hebben dit jaar een eigen postzegelvel uitgegeven ter gelegenheid van 500 jaar reformatie, het is namelijk in 1617 Maarten Luther geweest, die de 95 stellingen in Wittenberg aan de deur van de kapel sloeg.
De Deutsche Post zal een stand hebben evenals de postadministratie van Kirgizië en natuurlijk is Post.NL ook aanwezig. Bij deze postadministraties kunt u vanzelfsprekend de nodige informatie verkrijgen over de zegels en aanverwante zaken uit de betreffende landen.
Dhr. Walter de Rooy zal op zaterdag aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden op het gebied van de postzegelboekjes. Dit geldt voor alle postzegelboekjes die over de gehele wereld zijn uitgegeven.
Wanneer u op de hoogte wilt blijven van eventuele wijzigingen, kunt u de website van Postex raadplegen www.Postex 2017. U kunt zich ook aanmelden op deze website voor de nieuwsbrief, op die wijze wordt u volledig op de hoogte gehouden de komende tijd. De Postex wordt voor de laatste maal gehouden in de Americahal te Apeldoorn, volgend jaar verhuist dit evenement 150 meter verderop in de Omnisport. Houdt dus ook het 3e weekend van oktober volgend jaar vrij voor dit evenement in Apeldoorn.

Leen Louwerse

 

Verkeerde otter op Zwitserse postzegel
De Zwitserse posterijen (Swiss Post) brachten in maart jongstleden een serie bijzondere postzegels uit waarop babydieren te zien zijn. Een van die zegels zou een jonge visotter (Lutra lutra) tonen. Maar volgens kenners is het afgebeelde baby’tje geen visotter, maar een Aziatische dwergotter (Aonyx cinerea). De twee ottertypen zijn vrij gemakkelijk uit elkaar te houden: de visotter heeft – dit in tegenstelling tot de Aziatische dwerotter – duidelijke zwemvliezen en klauwen aan zijn poten. De door Swiss Post gemaakte fout wordt bevestigd door Irene Weinberger van de Zwitserse stichting Pro Lutra. Vanaf 1888 werd er in Zwitserland fanatiek op otters gejaagd, een gevolg van het in werking treden van een wet die bepaalde dat alle dieren die schadelijk waren voor het visserijbedrijf moesten worden gedood. Pas in 1952 kreeg de otter in Zwitserland de hoognodige beschermde status. Het leek erop dat de maatregel toch nog te laat was genomen toen experts in 1989 vaststelden dat het dier in Zwitserland was uitgestorven. Maar in de afgelopen jaren zijn er toch weer otters naar Zwitserland teruggekeerd. Dat mag zo zijn, er is nog geen reden tot euforie, want volgens Irene Weinberger van Pro Lutra leven er op dit moment minder dan tien otters in Zwitserland. 

(AIJP – 170616 - lsn/20 Minuten)


FILATELIE? SPANNING EN SENSATIE!
Sommige postzegelverzamelaars hebben moeite aan anderen te zeggen dat ze postzegels verzamelen. Ze zijn bang voor suffe plaatjesplakkers gehouden te worden. Een maand geleden stond een dramatisch verhaal in deze trant in de NRC. Men vroeg zich af waar de jonge verzamelaars bleven. Dan verwacht je toch een wervend verhaal, “hoe kan het nu zo zijn dat er relatief weinig jongeren met filatelie bezig zijn, terwijl het zo geweldig leuk is”.
Maar het tegendeel was waar. Postzegels verzamelen werd afgeschilderd als een hobby voor oude sufferds. En er zijn zo veel spannende verhalen te vertellen zijn over de ontdekkingen die je doet bij het verzamelen.
Drie maanden geleden stond er een interessant verhaal in een andere krant. In een verzameling over Tasmanië (Australië) zat een ongeopende envelop, verzonden uit Ierland in 1843. Tja, de brief toch maar opengemaakt… een Ierse landarbeider schreef aan zijn vrouw die, waarschijnlijk ten onrechte, was beschuldigd van medeplichtigheid van het stelen van een stukje kasjmier (een soort wol en naar Tasmanië was verbannen samen met hun éénjarig dochtertje. Vader en de oudste twee kinderen bleven achter. Vader scheef een wanhopige liefdesbrief aan zijn Mary, maar deze bereikte de geadresseerde niet…
De brief veroorzaakte een publieke discussie in Ierland en Australië over het brute koloniale verleden. Nu maakt de brief deel uit van het Tasmanian Museum, waar het publiek kan leren over Mary Walsh en de 25.566 andere vrouwen die tussen 1788 en 1853 naar de vrouwengevangenis in Tasmanië zijn verscheept.
De liefdesbrief heeft Mary nooit bereikt, maar nu raakt hij tallozen. Dankzij een postzegelverzamelaar.
Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF


Drukplaat van de Post Office-zegels van Mauritius komt onder de hamer

postz1.png
Het Zwitserse veilinghuis David Feldman in Onex/Genève heeft onlangs bekend gemaakt dat het overeenstemming heeft bereikt met de familie Burrus over het veilen van de originele drukplaat van de wereldberoemde ‘Post Office’-zegels van Mauritius. Deze drukplaat produceerde in 1847 zowel de oranje zegels van 1 penny als de blauwe zegels van 2 pence. De drukplaat kwam pas begin 2015 boven water; het kleinood was decennialang in het bezit van de verzamelaar Maurice Burrus. Onderzoek door experts wees uit dat het inderdaad om de originele drukplaat gaat. David Feldman is al sinds 2015 bezig om de veiling van de drukplaat voor te bereiden. Het veilinghuis stelde de plaat onder andere tentoon op internationale exposities in Londen, Singapore, Monaco en – recentelijk nog - in New York. Ook publiceerde het veilinghuis een boek waarin de geschiedenis van de drukplaat uitvoerig wordt beschreven en gedocumenteerd. Feldman beschouwt de drukplaat als ‘de grootste filatelistische schat’ die het veilinghuis ooit heeft mogen veilen. De veiling waarop de drukplaat onder de hamer zal komen begint op 28 november 2016. Op dezelfde veiling zal ook de bekende ‘Bombay-brief’ verkocht worden. Het betreft hier het enige poststuk dat gefrankeerd met twee oranje ‘Post Office’-zegels van 1 penny. (bron: AIJP – 160808).


VROUWEN DOEN ER NIET TOE…?

postz2.png
Onzin. Vrouwen doen er zeer toe. We kunnen (en willen) niet zonder! Ook in de filatelie kunnen en willen we niet zonder vrouwen. Dan gaat het niet primair over de lieve partner van een mannelijke filatelist die ‘hun’ man toestaat bezig te zijn met zijn postzegels. En gaat het ook niet om vrouw-afbeeldingen op postzegels. Het gaat over vrouwen die zelf enthousiast bezig zijn in de filatelie en met een eigen postzegelverzameling.
In aantal doen zij er (nog) niet zo toe. Er zijn veel meer mannen die actief in de filatelie al dan niet met een postzegelverzameling. En dat is heel jammer. Vrouwen betekenen zo veel. Op tentoonstellingen zien we af en toe inzendingen van vrouwen. Nou, en die doen er vaak zeer toe. Nèt een andere benadering of invalshoek, wat betreft tekst en/ of materiaal. Vernieuwend! Vrouwen hebben soms ook een andere manier van ordenen en van verzamelen, het verrijkt de filatelie.
Ook in besturen van verenigingen zijn vrouwen veelal ondervertegenwoordigd of zelfs afwezig. En ook dat is heel jammer. Want ook daar kiezen vrouwen vaak nèt een andere invalshoek. En dat levert echt betere bestuursbesluiten op.
Kortom: dames, schroom niet! Kom er bij, doe mee! We missen je…

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF.


 

Naamloospng1png2png3.pngIk vind het lastige, dat als je gepensioneerd bent, je nooit meer een dag vrij hebt. Zodra bekend is dat
je gestopt bent met werken, krijg je van alle kanten “aanbiedingen” om te tijd te vullen. Ik heb me
voorgenomen om alleen nog maar te gaan doen, wat ik leuk vind. Niets moet,
maar alles mag. Heerlijk. Vooral in de zomer even op de ruststand, en alleen
leuke dingen gaan doen.

Naamloospng1png2.png
Ruhestand
Het Duitse woord voor pensioen spreek mij wel aan : “Ruhestand” (ruststand).
Dit woord kwam ik ook in de filatelie tegen. Op een gelegenheidsstempel van
Oostenrijk lezen we dat president
Wilhelm Blecha, van de Salzburgse
philatelistenvereniging op 10
november 2000 een welverdiende “ruststand” heeft
gekregen.
Naamloospng1.pngVereniging van gepensioneerden
Op deze Oostenrijkse postzegel
uit 1975 zien we dat er in
augustus 1975 een bijeenkomst
was in Wenen voor de
“gepensioneerde-vereniging”

Naamloospng4-1.png

In Australië hebben ze zelfs een
nationale vereniging van gepensioneerde
politiemensen. Zullen daar veel
filatelisten bij zijn? Er zijn 3000 van deze
velletjes gedrukt.


Gepensioneerd zijn is overigens geweldig. Je hoeft niets te doen
en je zelfs niet druk te maken dat je daarop betrapt wordt.
(Willem Hogendoorn)juni 2016
Willem Hogendoorn:
Dit artikeltje van Willem Hogendoorn is voorlopig het laatste van
zijn hand als bijdrage in onze Nieuwsbrief. (KNBF)

Zoals u kunt lezen is
Willem met pensioen en heeft hij aangegeven een ‘sabbatical’, een
‘time out’ te willen nemen. Wij gunnen hem dat van harte maar wij vinden wel heel jammer dat we
nu een tijdlang zonder zijn zeer afwisselende artikelen moeten. We hebben de laatste jaren genoten
van zijn regelmatige interessante bijdragen over zeer wisselende onderwerpen, die zeker aan de
variatie van de Nieuwsbrief en de brede interesse hebben bijgedragen..
Maar we zullen het (moeten) respecteren. Wij wensen Willem natuurlijk alle goeds en een heel
interessante en mooie sabbatical. En wij hopen natuurlijk dat hij – eens – terugkeert als regelmatig
bijdragende auteur. Willem, hartelijk dank voor je vele bijdragen en het ga je goed en hopelijk tot
ziens, ook op deze plek !!


 

obbommel.pngFilatelistische Bananenrepubliek Nederland
Een echte filatelist ergert zich aan de stroom van zegels die Aziatisch, Arabische en tegenwoordig ook voormalige Sovjetrepubliek uitgeven. Deze landen worden regelmatig als bananenrepublieken of roofstaten omschreven.
Ze geven zegels uit die niet voor frankering gebruikt zijn of zullen worden en veelal wordt een poststempel meegedrukt om het een schijn van legitimiteit te geven.
Leuke plaatjes, vooral als je motief verzamelt, maar je mag ze niet in een tentoonstellingscollectie opnemen.
Helaas zijn het niet alleen deze "bekende" landen die hieraan schuldig maken.
Filatelistisch Nederland wordt inmiddels geteisterd door een nieuw fenomeen: de zilveren postzegels.
Het begon met een echte zilveren zegel waarmee afscheid werd genomen van de gulden, op zich niets mis mee, hij kon en is ook echt gebruikt. Helaas blijft de stempelinkt slecht op het zegel zitten.
Een leuk idee, zo leek het, zeker als we bedenken dat Oostenrijk een zegel van porselein heeft uitgegeven en ook Zwitserland met geborduurde en andere zegels de filatelie op de kaart heeft willen zetten.
Het bleek echter dat de zilveren zegel zo'n lucratieve business was, dat al snel diverse andere postzegels het licht zagen. Niet allemaal door PostNL uitgegeven. Ook de Rijksmunt en een paar handige jongens zagen er wel brood in.
Zegeltje maken met een habbekrats aan zilver en dan vervolgens voor € 25,-- per stuk aan de man brengen.
Recent bereikte Nederland een triest hoogtepunt. De "heer van stand" O.B.Bommel en zijn trouwe metgezel, T.Poes werden op een gekarteld stukje zilver vereeuwigd.
Bij nader onderzoek is het volgens de folder van PostNL een "persoonlijk product", maar het wordt ons wel als postzegel aangesmeerd. Je kunt het “persoonlijk product” als postzegel op een aan te tekenen brief plakken want het is wel frankeergeldig (al is de aanschafprijs vele malen hoger dan het aantekenrecht).
Het zit echter niet in het abonnement van Collect Club of in de jaarcollecties en komt ook niet in de NVPH-catalogus of op albumbladen. Het wordt dus niet verzamelwaardig geacht.
De niets vermoedende verzamelaar laat zich dus door PostNL de bekende knollen voor citroenen verkopen.
Waarom dan toch de verzamelaar "lekker maken"?......
Om dezelfde reden als de in de eerste regel van dit stukje genoemde landen: het gaat om het geld
wat er mee verdiend wordt.
De filatelistische "Bananenrepubliek Nederland " is een feit.
(Hans Kraaibeek – secretaris KNBF).


 

Prijs postzegel omhoog naar 73 centNaamloos.png
De prijs van de gewone binnenlandse postzegel (tarief 1) gaat volgend jaar met 4 eurocent omhoog naar 73 cent. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft PostNL daarvoor toestemming gegeven, werd maandag bekendgemaakt.
Eind september gaf de ACM aan dat PostNL de postzegelprijs minder mocht verhogen dan het bedrijf zelf wilde. Aan de hand van dat besluit deed PostNL vervolgens een nieuw voorstel, dat wel werd goedgekeurd.
Volgens het postbedrijf is de duurdere postzegel nodig om de aanhoudende krimp in het brievenverkeer te kunnen compenseren. Daarvoor worden ook omvangrijke bezuinigingen doorgevoerd, maar die zijn niet voldoende om de winst op peil te houden. Hogere tarieven zijn daarom noodzakelijk om de post "in de toekomst betrouwbaar en bereikbaar te houden", aldus PostNL.
De prijs van de postzegel werd begin vorig jaar al met 4 cent verhoogd naar 64 eurocent. In 2013 kostte een zegel voor de binnenlandse post nog 0,54 euro.
De prijs voor het bezorgen van een standaardpakketje in Nederland blijft 6,95 euro.


 

POSTEX 2015
De Postex is weer voorbij. Er zijn bijna 10 procent meer betalende bezoekers geweest dan in 2014. De organisatie gaat weer beginnen aan de Postex van 2016. Het thema is tijdens de Postex bekend gemaakt en zal in 2016 zijn: “Vrede en Vrijheid”. Een ruim thema dus, waar vele filatelisten nu toch mee uit de voeten moeten kunnen. Wanneer u deel wilt nemen kunt u uw aanvraag formulier downloaden op de site van de KNBF en deze nadat u die heeft ingevuld doorsturen aan Dhr. B. Mol, zijn emailadres is b.mol76@upcmail.nl
De sluitingsdatum voor het aanmelden is 30 april 2016. De komende Postex zal ook weer een categorie 1 tentoonstelling zijn. Inmiddels hebben al weer de eerste handelaren toegezegd aanwezig te zijn. De gespecialiseerde vereniging van Griekenland zal haar jubileum op de Postex vieren en De Vliegende Hollander bestaat in 2016 ook 80 jaar. Beiden zijn dus aanwezig in 2016.
(Tekst: Leen Louwerse)


 

Verzamelen is uit !?verzamelaars.png

Het is guur in de stad. Toeristen kruipen diep in hun winterjassen. Fietsers danken de uitvinder van handschoenen en trappen zich warm. Over de Nieuwezijds Voorburgwal giert een snijdend ijzige wind. Af en toe valt een spat regen.Pal tegenover nummer 280 staan vijf oudere heren rond een houten kraam met wat stoelen. Het zijn postzegel- en muntenhandelaren, al dekt de typering ’verzamelaars en hobbyisten’ volgens hen beter de lading. „Want veel
stelt de handel niet meer voor”, verzucht Cor Smit van de gelijknamige muntenhandel.Zo’n 25 jaar geleden, toen was de postzegelhandel nog florerend. „Talloze Nederlanders kochten postzegels en munten als belegging. Maar zeker nadat bij de invoering van de euro alle guldenpostzegels in één klap niets meer waard waren, stortte de handel als een kaartenhuis in.
Nederlanders lijken een beetje klaar met verzamelen, de jeugd geeft er niets meer om. Dat is best wel jammer”, vertelt Boyd Spruyt. Hij struint op zaterdag nog wel postzegelbeurzen in dorpen af naar juweeltjes, die hij op woensdag dan op de Postzegelmarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal hoopt te slijten.

„Op veilingen brengen sommige postzegels nog duizenden euro’s op, maar de kopers zijn vrijwel altijd buitenlanders. De losse exemplaren die ik nu bij me heb, zijn veelal slechts een duppie waard.”Handelaar Smit, die buiten de marktverkoop ook een winkel heeft op de Tweede Bloemdwarsstraat 5, herkent zich in het beeld: „Ik spreek mensen uit de buurt die er al vijf jaar wonen, maar nog nooit gehoord hadden dat hier elke woensdag en zaterdag een Postzegelmarkt is. Ik krijg soms wel eens het gevoel dat Amsterdam ons liever kwijt dan rijk is. Jammer, want een stad als Parijs bewijst dat het een prachtige florerende handel kan bieden aan de stad. Daar heeft de gemeente achter de Champs-Elysées faciliteiten gecreëerd voor kraampjes en heeft de markt echt allure. Hier sterft de postzegel- en muntenhandel steeds verder uit. Nederlanders zijn nauwelijks meer geïnteresseerd, omdat de handel eruit is, in het buitenland verzamelt men gelukkig nog wel vanwege de kunstzinnige achtergrond van munten en postzegels. Met het verzamelen ervan haal je immers ook een stukje geschiedenis, aardrijkskunde en prachtige verhalen die erachter schuilgaan in huis.”

De Amsterdamse Postzegelmarkt wordt elke week op woensdag en op zaterdag gehouden op de Nieuwezijds Voorburgwal tussen 10 uur ’s ochtends en 16 uur ’s middags.

(De Telegraaf – Amsterdam – 151015 – foto: Ronald Bakker) via KNBF Nieuwsbrief op deze website geplaatst.


 

 

Heel Europa in één catalogus:
Voor de tweede keer in het bestaan van Schwaneberger Verlag, de uitgever van MICHEL catalogi, heeft het bedrijf een catalogus uitgegeven met daarin alle landen van Europa. Van de ‘Aegeïsche Inseln (Egeïsche Eilanden) tot Zypern (Cyprus) ze staan er allemaal in. De catalogus verschijnt in de vorm van een USB stick. De catalogus die normaal gedrukt in zeven catalogi met 8.750 pagina’s zou moeten worden uitgegeven. Eén van de maatregelen die werden genomen om dit mogelijk te maken is het weglaten van de prijs per zegel, in de catalogus zijn alleen de prijzen per set (serie) aangegeven, maar wel alle 105.000 afbeeldingen zijn opgenomen. Toen Hugo Michel zijn eerste Europa catalogus uitgaf had deze 94 pagina’s in klein formaat, de prijs was 60 pfennige (of in gebonden uitvoering 1 Mark), de nieuwe uitgave op USB stick kost € 199,00. De Pdf bestanden zijn te lezen met Acrobat Reader vanaf versie 4.0. De inhoud van de catalogus is beschermd door een copyright en een digitaal watermerk met de naam van de ontvanger.

Meer info: www.michel.de (bron: AIJP – 150610).

 


 

 

 

Niet generen, maar communiceren!


Een taak van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen en zijn leden is het ‘promoten’ van de filatelie. Op allerlei fronten zijn we daar actief en enthousiast mee bezig en besteden daar natuurlijk ook geld aan. Maar het promoten valt niet altijd mee. Het imago is dat postzegelverzamelaars maar suffe mensen zijn.
Vraag: Wat doe jij zo al in je vrije tijd? Antwoord: Postzegels verzamelen.
Vraag: Postzegels verzamelen??? Antwoord: Postzegels verzamelen!!!
Herkent u deze discussie? Alleen, dat laatste antwoord, hoe wordt dat gezegd? Is dat een keihard enthousiast statement of komt het er zachtjes uit, met een beetje schaamrood op de wangen? Schaam je je dat je postzegels verzamelt? Postzegels verzamelen, dat is zo 1970, het is ècht niet meer van deze tijd. Heb je dan niets beters te doen?
Mensen, we moeten stààn voor onze hobby. Enthousiast zijn en enthousiasmeren. Mensen op het idee brengen weer postzegels te gaan verzamelen. Dit verzamelen is ècht enorm leuk. En daarnaast leer je er zo veel van en kan je over het onderwerp van je verzameling veel interessants vertellen.
Waarom is en blijft postzegels verzamelen leuk? Daar kan je zelf het best antwoord op geven. Mijn antwoord is dit. Ik verzamel vooral thematisch. Met een thema natuurlijk dat mij bezig houdt, dat ik leuk vind, waar ik sowieso graag en enthousiast over kan vertellen. Voor mij is het thema: geschiedenis. De geschiedenis van Nederland in het algemeen en van de plaats waar ik woon in het bijzonder (Rotterdam-Hillegersberg/ Schiebroek). En daarover verzamel ik postzegels en poststukken. En nog meer: aanzichtkaarten, gemeentegidsjes enz. Zo weet ik nu best veel over wat er allemaal gebeurd is in Hillegersberg en waarom de ‘dingen’ daar nu zijn, zoals ze zijn.
Als ik weer een stuk krijg van Hillegersberg, met bijvoorbeeld een Hillegersbergs (of Schiebroeks) aantekenstrookje, zeker van voor de oorlog, ben ik helemaal blij. De vreugde van het verzamelen. Dat kan en mag ik best uitstralen! Ook anderen vinden het bijzonder dat dit materiaal allemaal nog bestaat. Die anderen hebben natuurlijk ook zo hun eigen thema’s. Als jij ze nu eens wat poststukken geeft over hun thema, en laat weten hoe je aan meer materiaal kan komen, is er snel weer een nieuwe enthousiaste verzamelaar aan de slag!
Kortom: wees niet bang dat postzegels verzamelen suf wordt gevonden, wees er niet terughoudend over dat jij dat doet en wees zeker niet gegeneerd over het feit dat je postzegelverzamelaar bent. Communiceer: ben enthousiast, straal dat uit en heb het er over!
( Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF.)

 


 

Knipsel3.gifKnipsel2.gifKnipsel1.gif

Bouvet – Noorwegen bij de Zuidpool?
Als u Noorwegen verzamelt, of wellicht net begint te verzamelen, zult u niet in de eerste plaats denken aan een stukje Noorwegen dicht bij de Zuidpool. Toch ligt er een klein eiland in de Zuidelijke Atlantische Oceaan dat bij Noorwegen hoort. En er zijn ook postzegels van dit onbewoonde stukje aarde.

 

Het kleine eiland (58,5 km²) is een overzees gebiedsdeel van Noorwegen en is eigenlijk een vulkaantop (Olavtoppen), bedekt met een permanente ijslaag. Het is onbewoond en dient officieel als meteorologisch station. Bouveteiland (Noors: Bouvetøya), of verkort Bouvet, is een Antarctisch eiland, gelegen op 54° 26' ZB, 3° 24' OL, in de zuidelijke Atlantische oceaan. Bouveteiland geniet voor een onbewoond eiland relatief veel belangstelling vanwege het eigen topleveldomein, .bv, dat door Noorwegen wordt beheerd, maar waarop niet geregistreerd kan worden. Veel internetapplicaties bieden desalniettemin bij de landkeuze de mogelijkheid om Bouveteiland te kiezen. Het eiland is in 1739 ontdekt door de Franse marine-officier Jean-Baptiste Bouvet de Lozier en kreeg zijn naam. Op 10 december 1825 werd door de Britten (in de persoon van kapitein Norris) aanspraak gemaakt op het eiland onder de benaming Liverpool Island. In 1927 namen de Noren (geleid door Harald Horntvedt,, kapitein op het Noorse Antarctis-Expeditieschip ‘Norvegia’, die het claimde op 1 december) het in onder de benaming Bouvetøya en in 1929 zagen de Britten van hun aanspraak af, nadat koning Haakon I op 23 januari 1928 aanspraak had laten gelden op het eiland. Bouvet werd op 27 februiari 1930 officieel als ‘afhankelijk gebied’ bij Noorwegen ingedeeld. Op 21 juni 1957 werd het, evenals het Peter I Eiland, bij Dronning Maud Land (op het Antarctische vasteland) gevoegd, als deel van het Noors Antarctisch Territorium, een afhankelijkheid van de Noorse kroon zonder permanente bevolking, beheerd door het Norsk Polarinstitutt (Noors Polair Instituut). In 1971 werden Bouveteiland en de omringende wateren tot natuurreservaat verklaard. Tachtig jaar geleden kwamen voor het eerst ‘eigen’ postzegels uit van Bouvetøya. Er werden enkele honderden zegels uitgegeven, de meeste werden in Kaapstad afgestempeld als ‘Paquebot’ post. Mocht u een zegel met een dergelijke opdruk aantreffen, ze zijn gevraagd en er zijn prijzen bekend van vijfhonderd tot tweeduizend Euro.

(Willem-Alexander Arnhemer – bronnen: Philatelie.de – Wikipedia – Norge Posten).

 


 NAARBOVENPOSTZEGELWEBSITE-4.png

 

Duurste zegel ter wereld op MonacoPhil 2015
Op de MonacoPhil 2015 die van 3 tot 5 december wordt gehouden zal de meest waardevolle zegel (tien miljoen dollar), de legendarische ‘British Guiana 1 c Magenta’ te zien zijn. De tentoonstelling staat onder beschermheerschap van Prins Albert II van Monaco.
In een deel van de tentoonstelling zullen 100 wereldrariteiten uit 100 internationale collecties te zien zijn, inclusief die van Prins Albert II en die van Koningin Elisabeth II van het verenigd Koninkrijk. Ook zal een tentoonstelling worden georganiseerd met als onderwerp ‘Pool Filatelie’, met daarin een speciaal gereserveerd deel voor de Russische Pool Filatelie, omdat MonacoPhil 2015 partner is van ‘2015 Jaar van Rusland in Monaco. Ter herinnering aan de laatste poolexpeditie georganiseerd door Prins Albert I, nu honderd jaar geleden.

Knipselzege-2.GIF

Meer informatie en een gedetailleerd programma vindt u op www.monacophil.eu


 

Vijf nieuwe – antieke Mercedessen en vijf nieuwe - antieke BMW’s voor € 14,50.
Auto’s waarvan u wellicht gedroomd heeft, of misschien nog steeds droomt. De mooiste uit hun tijdperk. Mercedes 220S (W111) en BMW 507 origineel en nieuw.
In 2015 is dat mogelijk. U koopt het postzegelvelletje met zelfklevende zegels dat op 2 april in Duitsland verscheen. Een uitgifte in de serie ‘Klassische Automobile’.
De afbeeldingen zijn dambordachtig over het velletje verdeeld. Op de achterzijde van het hoesje twee zwart-wit afbeeldingen van de auto’s. En, net als bij het vorige verhaal over de pas ontdekte Chinese zegels – u mag blijven dromen….
(bron: DBZ – 150302).

 


 

 

Opruimen heeft veel voordelen:
Zo nu en dan de oude stockboeken nog eens doornemen, de zolder van opa opruimen, het heeft soms zijn voordelen. Iedereen droomt er wel eens van op een zolder vol met oude spullen een doos met waardevolle postzegels te vinden en daarmee onverwacht iets kostbaars aan de eigen verzameling toevoegen of wellicht verkopen en met het geld……...blijft u maar dromen! Dat dromen soms waarheid worden is te lezen in een verhaal dat Engelse kranten publiceerden. Een Engelsman vond op een zolder een oude sigarendoos met daarin oude Chinese postzegels, uit de tijd van het keizerrijk die kennelijk door een missionaris in 1882 in China waren gekocht. Hij heeft ze op een veiling aangeboden en tot zijn verrassing £ 79.000,00 (meer dan honderdduizend euro) ontvangen ! De gelukkige vinder uit Cotswolts, die anoniem wil blijven, was verbaasd en enthousiast. Meer dan honderd jaar hadden deze zegels, uitgegeven door het douanekantoor in Shanghai, totaal vergeten in het kistje op zolder gelegen. De koper, postzegelhandelaar Allan Grant, wil de nog in een vel aanwezige 35 stuks ongebruikte Candarin zegels (Michel 3 II – cataloguswaarde € 8000,00) nu zelf in een veiling aanbieden. Hij rekent met een opbrengst van ongeveer £ 250.00,00, hetgeen niet onwaarschijnlijk is aangezien deze zegels in het verleden verkocht zijn voor £ 19.000,00 per stuk. Geïnteresseerde en welgestelde Chinese verzamelaars, die aan de veiling zouden willen deelnemen, zijn er meer als voldoende. Eind 2015 zullen de zeldzame zegels geveild worden in Hongkong. Mocht u ze willen zien, ze worden tentoongesteld op de Europhilex in Londen (13-16 mei 2015). (bron: DBZ – 150302)


 

De websites van JFN
JeugdFilatelie Nederland gaat met haar tijd mee, en zeker met de 21e eeuw mogelijkheden. Alles digitaal, dat is voor de jeugd het toverwoord.
Dat betekent dat wij ons publiek benaderen met diverse websites.
Ik wil er hier een aantal van noemen, en aangezien u dit digitaal leest, kunt u direct even meekijken.
1. Klik eens op www.jeugdfilatelie.nl Dit is de algemene site voor het filatelistisch jeugdwerk in Nederland. Hier vindt u informatie over onze organisatie, cursussen, evenementen en dergelijke.
2. De jeugd gaat direct naar www.stampkids.nl De club van jeugdige postzegelverzamelaars. Hier vindt u informatie over het verzamelen, een fotoboek van de evenementen, een ledenpagina, een puzzel, een uitwerking van een thema ter inspiratie, en leuke weetjes.
3. Dan hebben we nog een site die volop in ontwikkeling is: www.wikipostzegel.nl Deze site wordt opgezet als een encyclopedie met antwoorden op de meest voorkomende vragen op het gebied van de filatelie. Natuurlijk worden de antwoorden op kinderniveau aangereikt, want de site is voor hen bedoeld.

Mocht u iets tegenkomen dat u interesseert, wij horen het graag!
Willeke ten Noever Bakker (willeke.tnb@wxs.nl )

(Bron KNBF april 2015)


 

Waarom steeds minder brieven….en postzegels?
Mijn tante van 87 heeft heel attent een vriendin een kaartje voor haar verjaardag gestuurd met de post. Een aantal dagen later kreeg ze een briefkaart van Post NL. Boete! Of ze maar liefst €2,07 aan boetepostzegels op de kaart wilde plakken. Wat had deze criminele dame gedaan? Ze had een decemberzegel ter waarde van €0,59 op de envelop geplakt in plaats van een postzegel met een ’1’ erop, die vandaag de dag €0,69 doet. Ik vind het niet gek dat steeds minder mensen van de diensten van Post NL willen gebruikmaken, want er is op deze manier geen lol aan. Ik heb tante beloofd dat ik voortaan voor haar de kaartjes per mail verstuur, dan hoeft ze ook niet meer naar een brievenbus.

(De Telegraaf – 150217 – ingezonden Monique van Heteren, Den Haag)

 


 

Servië en België winnen PostEurop 2014:

Knipsel.GIF
PostEurop, de Organisatie van Europese Postbedrijven heeft ook in 2014 een wedstrijd uitgeschreven welk land de mooiste Europazegels uitgeeft. Het betreft hier een jaarlijks online gebeuren “The Europa Stamp Best Design Competition”.
De uitslag voor het jaar 2014 werd pasgeleden door PostEurop bekend
gemaakt. Het thema van de Europazegels 2014 was ‘Nationale Muziekinstrumenten’.
Publiekslieveling was een postzegel van Servië met de afbeelding van een
traditioneel geklede Servische man, die een Servische doedelzak bespeelt.
Er was ook nog een speciale competitie met juryleden die als expert waren
uitgenodigd hun voorkeur tot uitdrukking te brengen. In deze categorie won een
Belgische postzegel de eerste prijs met een afbeelding van een saxofoon, een instrument dat 200 jaar geleden door de Belgische muzikant Adolphe Sax werd uitgevonden.

(bron: AIJP – 150206)

 


 

PostNL past kroon op koningspostzegel aan

Op 5 januari 2015 kwam de mededeling dat PostNL de kroon op de koningspostzegel aanpast. De
huidige afbeelding van een kroon maakt plaats voor een afbeelding van de koninklijke kroon, zoals deze
in 1816 officieel door Koning Willem I is vastgesteld.

De koningspostzegel blijft verder ongewijzigd en is vanaf 5 januari te koop.
Ruim een jaar geleden heeft PostNL de koningspostzegel uitgereikt aan Zijne Majesteit de
Koning. De iconografische kroon verwees niet naar de officiële kroon. PostNL heeft diverse reacties
ontvangen, die aangaven dat het logischer is als op de koningspostzegel de echte koningskroon staat.
Hieraan geeft PostNL nu gehoor.
Bij het uitgeven van zijn postzegels heeft PostNL van oudsher een belangrijke plek gereserveerd voor
postzegels van Nederlandse vorsten en andere leden van het Koninklijk Huis. Zodra een nieuw
staatshoofd aantreedt, is het gebruikelijk dat PostNL een nieuwe permanente postzegel uitgeeft. De
koningspostzegel is ontworpen en aangepast door Studio Job.
De aanpassing van de koningspostzegel gaat stapsgewijs. Vanaf 5 januari is eerst de koningspostzegel met waardeaanduiding 1 (voor post tot 20 gram) online te koop via www.postkantoor.nl en in de weken daarna – afhankelijk van de voorraad ter plaatse - bij het postkantoor in de buurt. In de komende maanden volgen vervolgens de koningspostzegels met waardeaanduiding 2 en Internationaal. De geldigheidstermijn van de oude en nieuwe zegel is onbepaald. (bron: PostNL)

 


 

Bron AD 12-12-2014


 

Zes honderd miljoen postzegels !

Volgens PostNL woordvoerder Werner van Bastelaar, hebben particulieren en kleine ondernemers in het afgelopen jaar ongeveer 600.000.000 (zes honderd miljoen !) postzegels geplakt. Zou je niet zeggen, als ik naar de post kijk die ik nog ontvang, zie ik nauwelijks nog brieven met postzegels! Ondanks dat futurologen beweren dat de postzegel zal uitsterven denkt PostNL dat dit niet zal gebeuren. Door de komst van internet en de verdergaande digitaliseren wordt wel steeds minder post verzonden en meer via e-mail en sociale media gecommuniceerd. PostNL bezorgt wel steeds meer pakketjes, vooral ook omdat steeds meer online wordt gekocht. Ook de zakelijke post is minder geworden. Vooral als het gaat om emotie, in positieve en ook in negatieve zin, blijft fysieke post echter nog steeds erg belangrijk. Bij de geboorte van een kindje is een geboortekaartje natuurlijk erg leuk en ook op je verjaardag is
het leuker een kaartje te ontvangen dan een like op Facebook. En in de Kerstperiode zullen weer miljoenen kaarten worden verzonden. Ook rouwkaarten worden nog steeds voornamelijk per post verzonden.
Maar zes honderd miljoen zegeltjes…….bijna niet voor te stellen !

bron KNBF dece.2013 
Het zegeltje uit Kenia-Uganda uit 1925 had een nominale waarde van 100 pond ANP   

Postzegel brengt 208.000 euro op

Een postzegel uit Kenia-Uganda, uit 1925, heeft bij een veiling in Weesp 208.000 euro opgebracht. Het is daarmee de duurste postzegel ooit in Nederland geveild. De opbrengst ligt fors hoger dan de cataloguswaarde van 150.000 euro.
De zegel is gekocht door een Duitse verzamelaar. Op de postzegel staat het portret van Koning George V, koloniaal heerser van Oost-Afrika. De postzegel is niet gestempeld en helemaal gaaf. Er zijn in de hele wereld nog maar vier exemplaren van deze kwaliteit bekend.
Steeds meer waard
Vijf topstukken uit de verzameling brachten gezamenlijk 430.000 euro op. Naast de postzegel uit Kenia-Uganda, ging een zegel uit Noord Nigeria (1904) voor 87.000 euro van de hand. Een andere zegel uit Straits Settlement (Maleisië 1923) bracht 78.000 euro op. Een zegel uit Johore (Maleisië 1926) verwisselde van eigenaar voor 23.180 euro. Een postzegel uit Ceylon (Sri Lanka 1925) leverde 43.920 euro.
Volgens de Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling worden postzegels uit de Engelse koloniën steeds meer waard, vooral die van voor 1940.
Bijzondere collectie
In totaal leverde de eerste sessie van de veiling meer dan 1 miljoen euro op. De komende dagen gaan nog meer collecties van verzamelaars onder de hamer in Weesp, waaronder ook een bijzondere collectie postzegels uit de Overzeese gebiedsdelen en een unieke collectie brieven uit de periode 1750 tot 1850.
 
bron NOS.nl

 


Online catalogus en veilinghuis Catawiki

Catawiki is 's werelds grootste online catalogus en veilinghuis voor verzamelaars. Postzegels is op dit moment de grootste verzamelrubriek, met bijna 400.000 items in de centrale catalogus! Op basis van deze centrale catalogus kunnen verzamelaars hun verzameling in kaart brengen, en postzegels die nog niet in de catalogus staan kunnen door iedereen aan de centrale catalogus toegevoegd worden. De postzegel catalogus kan bekeken worden via: http://www.catawiki.nl/catalogus/100271-postzegels. Ook worden er wekelijks 300 postzegel kavels geveild, verdeeld over 2 verschillende veilingen. Elke week vind er een Nederlandse- en een internationale postzegelveiling plaats. De Nederlandse postzegelveiling bevat postzegels uit Nederland en België, de internationale veiling bevat postzegels van over de hele wereld. In beide veilingen zitten erg bijzondere losse zegels, maar ook complete collecties. Alle veiling kavels zijn gekoppeld aan items in de centrale catalogus, waardoor er geen misverstand over de kavels kan ontstaan. Bezoek de postzegelveiling via: http://veiling.catawiki.nl/postzegelveiling (Tom Jansen - Catawiki)

 
postzegelapp.jpgMogelijkheid code i.p.v. postzegel:

Stel u wilt een brief verzenden en u heeft geen postzegel in huis. Een beetje een vreemde vraag aan verzamelaars, maar toch. Dan hoeft u niet meer te wachten tot u in de gelegenheid bent om een zegeltje te kopen. U download de PostNL-app op uw smart-phone en gaat naar Postzegelcode. Daarna betaalt u direct via uw telefoon. U schrijft de 9 cijferige code die in uw scherm verschijnt op de plaats waar u normaal de postzegel plaket. Uw brief kan op de post. Gemakkelijk en helemaal van deze tijd. Of filatelisten blij zijn met deze ontwikkeling is een vraag. Nog meer post zal niet meer voorzien zijn van een postzegel. Maar misschien ontstaat een nieuwe vorm van filatelie: het verzamelen van poststukjes met verschillende codenummers?
 
bron: KNBFnieuwsbrief juni 2013
 

NAARBOVENPOSTZEGELWEBSITE-1.png